เครื่องสางใบอ้อย

SUGAR THAILAND

ผุดโครงการให้ยืม ‘เครื่องสางใบอ้อย’ แก้ปัญหาเกษตรกรลักลอบเผาอ้อย ลด PM2.5 ฤดูกาลเก็บเกี่ยวหน้า

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร MIND ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 (ศอภ.4) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) โดยมีนายสมหวัง ก้อนกงไกว ผู้อำนวยการ ศอภ.4 รายงานภาพรวมโครงสร้าง อัตรากำลัง บทบาทภารกิจส่วนภูมิภาคโดยประสานกับหน่วยงานส่วนกลางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน

Read More