บทความพิเศษผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องเด่น

ดาวเคมิคอล ชูเทคโนโลยีสารหล่อลื่น PAG รุ่น UCON™ SL-17000 ตอบโจทย์โรงงานน้ำตาลที่สุด

อุปกรณ์หีบอ้อยที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอ้อยเพื่อคั้นน้ำอ้อยจากท่อนอ้อยจำนวนมหาศาลถือเป็นเครื่องจักรที่ต้องทำงานในสภาวะรุนแรง

หากต้องการให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น ตลับลูกปืนภายในอุปกรณ์จำเป็นที่จะต้องมีชั้นฟิล์มหล่อลื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสึกหรอหรือกัดกร่อนและเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำอ้อย น้ำ หรือเศษชานอ้อยเข้าไปภายในอุปกรณ์ได้ สารหล่อลื่นนี้ควรมีความเสถียรเมื่อถูกน้ำหรือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และ มีสมรรถนะในการป้องกันการสึกหรอได้ดี นอกจากนั้น สารหล่อลื่นที่ดียังควรมีคุณสมบัติช่วยควบคุมอุณหภูมิตลับลูกปืนให้คงที่ รวมทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองมาตรฐานว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย และใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ปริมาณมากอีกด้วย

พอลิแอลคิลีน ไกลคอลส์ (Ucontm SL-17000) เป็นสารหล่อลื่นสังเคราะห์ทางเลือกทีมีสมรรถนะสูงที่ตอบโจทย์เหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยม มีคุณสมบัติที่เหมาะกับเครื่องจักรที่ใช้งานหนัก บริษัท ดาว เคมิคอล เป็นเจ้าของเทคโนโลยีสารหล่อลื่น Ucontm SL-17000 ซึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสารหล่อลื่นในกระบวนการแปรรูปอ้อย สามารถใช้แทนสารหล่อลื่นประเภท Mineral Oil และสารหล่อลื่นอื่นที่ใช้กันโดยทั่วไปในท้องตลาด นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ต้องการเพิ่มการหล่อลื่นและลดอุณหภูมิตลับลูกปืน

เอฟลิน ลิม คือผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเเละงานบริการด้านเทคนิคจาก Dow Chemical สายงานโซลูชั่นอุตสาหกรรมในสิงคโปร์ เเละเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในส่วนธุรกิจของประสิทธิภาพสารหล่อ (น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์และอุตสาหกรรม รวมถึงสารเคมีพื้นฐานและสารเติมเเต่ง) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพที่ 1: เส้นกราฟสไตรเบ็กของพีเอจีและพีไอบี

การควบคุมแรงเสียดทานและการสึกหรอ

Ucontm SL-17000 มีออกซิเจนหรืออีเทอร์เกาะอยู่ที่พอลิเมอร์สายหลักเป็นจำนวนมาก จะสัมผัสต่อพื้นผิวโลหะและช่วยสร้างชั้นฟิล์มหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก (อีเอชดี) เป็นชั้นหนาซึ่งช่วยปกป้องพื้นผิวจากแรงเสียดทานและการสึกหรอ ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นระดับความเสียดทานของพีเอจีสองชนิดและสารหล่อลื่นตลับลูกปืนปกติสองชนิดที่มีเทคโนโลยีพอลิไอโซบูทีน (พีไอบี) เป็นองค์ประกอบหลัก พีเอจีทั้งสองชนิดมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำกว่าพีไอบีที่อัตราส่วนการไถลต่อการหมุน (SRR) ต่างๆ นอกจากนั้น การทดสอบการเกิดรอยบนลูกโลหะทรงกลม 4 ลูก (วิธี D2783 ตามมาตรฐาน ASTM ใช้เวลา 30 นาที น้ำหนัก 80 กิโลกรัม) แสดงให้เห็นว่าสารหล่อลื่นที่มี Polyalkylene Glycols เป็นองค์ประกอบหลักทำให้เกิดการสึกหรอน้อยกว่า 1 มม. ทั้งนี้ หากควบคุมแรงเสียดทานและการสึกหรอได้ดี ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานได้ด้วย

ภาพที่ 2: ความหนืดและสมบัติทางความร้อน

ความหนืดสูงและดัชนีความหนืด

สารพีเอจีที่เหมาะนำมาใช้กับงานนี้คือ Ucontm SL-17000 ที่มีน้ำหนักโมเลกุลมาก มีความหนืดค่อนข้างสูง (เกิน 12,000 เซนติสโตก ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส) และมีดัชนีความหนืดค่อนข้างสูง (เกิน 200) ซึ่งค่าดัชนีความหนืดสูงช่วยให้สารหล่อลื่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ พีเอจีอาจมีค่าดัชนีความหนืดได้เกิน 400 ซึ่งสูงกว่าสารหล่อลื่นอื่นๆ ในท้องตลาด จึงนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับใช้กับตลับลูกปืนในโรงงานน้ำตาลที่มีคุณภาพสูงและคุ้มค่า นอกจากนั้น ยังช่วยลดการสูญเสียและรั่วไหลของสารหล่อลื่นบริเวณที่ตลับลูกปืนซ้อนทับกัน ลดปริมาณสารหล่อลื่นที่ใช้ต่อตันอ้อยที่แปรรูป จึงช่วยประหยัดต้นทุนให้แก่โรงงานน้ำตาลได้ ภาพที่สองแสดงให้เห็นว่า สารหล่อลื่นที่มีพีเอจีเป็นองค์ประกอบหลัก (UCON™ SL-17,000) มีความหนืดสูงกว่าและมีเสถียรภาพกว่า ณ อุณหภูมิต่างๆ เมื่อเทียบกับสารหล่อลื่นทั่วไป

เสถียรภาพ

UcontmSL-17000ทนต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ดี จึงยังมีเสถียรภาพทางเคมีเมื่อมีน้ำอ้อยหรือน้ำปนเปื้อน นอกจากนั้นยังมีความจุปริมาตรความร้อน(Volumatic Heat Capacity) ที่ดีมาก ช่วยระบายความร้อนที่ตลับลูกปืนให้น้อยลงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการทำงาน ภาพที่ 3 แสดงผลการทดลองภาคสนามในโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในประเทศบราซิล เปรียบเทียบพีเอจีและน้ำมันยางมะตอย ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นตลับลูกปืนที่นิยมใช้กันชนิดหนึ่ง จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้สารหล่อลื่นพีเอจีแล้ว อุณหภูมิตลับลูกปืนต่ำกว่าเมื่อใช้น้ำมันแอสฟัลท์ถึง 11องศาเซลเซียส นอกจากนั้น สารหล่อลื่นพีเอจียังช่วยลดการใช้สารหล่อลื่นต่อตันอ้อยที่แปรรูปด้วยเมื่อเทียบกับน้ำมันยางมะตอย

ภาพที่ 3: ข้อมูลเปรียบเทียบพีเอจีและน้ำมันยางมะตอยในการทดลองภาคสนาม

ความสะอาด

ในการทดลอง สารพีเอจี ยังคงมีลักษณะใสและไม่มีกากตะกอนปนหลังใช้ในอุปกรณ์แล้วหนึ่งรอบ (ดูภาพที่ 4) ส่วนน้ำมันหล่อลื่นประเภท Mineral Oil และน้ำมันแอสฟัลท์มีการเสื่อมสภาพ และเกิดตะกอนเป็นคราบหนา ส่งผลต่อความสามารถในการหล่อลื่น ภาพที่ 5 แสดงให้เห็นคราบที่เกิดจากการใช้น้ำมันหล่อลื่นประเภท Mineral Oil ในโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในประเทศบราซิล จะเห็นว่าผิวโลหะแกนลูกหีบเกิดร่องและรอยขีดข่วนจำนวนมากด้วย ทั้งนี้ สารหล่อหลื่นพีเอจีสามารถล้างออกได้ง่ายด้วยน้ำเนื่องจากมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ ในขณะที่สารหล่อลื่นที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบหลักล้างยาก เนื่องจากเกิดคราบตะกอนเหนียวแข็งอันเกิดจากการเสื่อมสภาพระหว่างใช้งาน

ภาพที่ 4: สารหล่อลื่นพีเอจีหลังใช้งานในการทดลองภาคสนามหนึ่งฤดูหีบอ้อย

ปลอดภัยสำหรับอาหาร

สารหล่อลื่น UCON™ SL-17,000 ที่มีพีเอจีเป็นองค์ประกอบหลักช่วยขจัดความกังวลเรื่องความเป็นพิษได้ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล เนื่องจากมีคุณสมบัติตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (21CFR178.3570) และได้รับการรับรอง H-1 จากสมาคมสุขาภิบาลแห่งชาติ (หมายเลข 143230) ดังนั้นจึงนำไปใช้ในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มได้และถือว่ามีความปลอดภัยในกรณีที่สัมผัสกับอาหารในระดับจุลภาค ในทางตรงกันข้าม น้ำมันแร่นั้นไม่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับอาหาร

ภาพที่ 5: คราบตะกอนและรอยขีดข่วยลึกที่เกิดจากยางมะตอย

ในปีพ.ศ. 2553 ได้มีการทดลองในโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในประเทศบราซิลเพื่อศึกษาการใช้สารหล่อลื่นพีเอจีแทนน้ำมันแร่ในระบบผลิตน้ำตาล หลังใช้ UCON SL-17,000 ในระบบหีบอ้อยตลอดฤดูการผลิตเป็นเวลา 3-4 เดือน พบว่าไม่เกิดคราบตะกอนในตลับลูกปืนและพื้นผิวของอุปกรณ์ ตลับลูกปืนมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำกว่าเมื่อใช้น้ำมันยางมะตอยมาก ซึ่งมักมีอุณหภูมิสูงถึง 46 องศาเซลเซียส นอกจากนั้น เมื่อใช้ UCON SL-17,000 ปริมาณสารหล่อลื่นที่ต้องใช้ยังลดลงอย่างมากเหลือเพียง 2.5 กรัม/ตันอ้อย จากที่ต้องใช้สารหล่อลื่นถึง 9 กรัม/ตันอ้อยเมื่อใช้น้ำมันยางมะตอย

การเปลี่ยนจากน้ำมันแอสฟัลท์หรือน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ มาใช้สารหล่อลื่นพีเอจี UCONTM SL-17,000 ไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบหล่อลื่นเดิม เพียงเติมสารหล่อลื่นใหม่เข้าไปก็ใช้งานได้ทันที ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนจากจารบีมาใช้สารหล่อลื่นพีเอจี UCONTM SL-17,000 แนะนำให้ใช้ระบบตลับลูกปืนที่มีการป้องกันการรั่วซึมดีเพื่อให้สูญเสียสารหล่อลื่นจากการรั่วไหลให้น้อยที่สุดและให้สารหล่อลื่นไหลเวียนกลับเข้าไปที่ตลับลูกปืนได้ดี ทั้งนี้ สารหล่อลื่นเหลวสามารถใช้ร่วมกับระบบเติมจารบีส่วนกลางได้

สารหล่อลื่นพีเอจี UCONTM SL-17,000 มีสารยับยั้งการกัดกร่อนและการเกิดสนิมผสมอยู่เล็กน้อยเพื่อให้ตอบโจทย์สารหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับโรงงานแปรรูปอ้อย มีสมรรถนะและคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ สารหล่อลื่นชนิดนี้มีความเสียดทานและความจุความร้อนต่ำ ซึ่งเป็นคุณสมบัติประการสำคัญที่ช่วยลดอุณหภูมิตลับลูกปืน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังอาจทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบทำความเย็นภายนอกอีกด้วย อีกทั้งยังได้รับการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับอาหาร ทำให้นำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย

DOW THAILAND GROUP(Thailand) If you have any question, please contact www.th.dow.com

DOW Contact: corporate.dow.com/en-us/contactfrom us, please contact us.Tel : +66 3892 5500 Fax : +66 3860 5903

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat