COVER STORYราคาน้ำตาลอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

บทสรุป 1 ปีเต็ม หลังไทย “ลอยตัวราคาน้ำตาล”

ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยกับกรณีที่บราซิลมีการยื่นฟ้องประเทศไทยต่อองค์กรการค้าโลก

หรือ WTO เพื่อหารือเรื่องนโยบายการส่งออกน้ำตาลในลักษณะที่ขัดกับข้อตกลงของ WTO เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา สร้างความกดดันให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้รัฐบาลไทยต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการแก้ไขกฏหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยการประกาศลอยตัวราคาน้ำตาล และยกเลิกน้ำตาลออกจากบัญชีสินค้าควบคุม

สาเหตุของการตั้งข้อฟ้องร้องในครั้งนี้เนื่องจากบราซิลมีความกังวลเกี่ยวกับการแก้ไข พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ปี 2557 ของประเทศไทย ในการกำหนดระบบโควต้าของน้ำตาล ซึ่งได้จัดแบ่งเป็น โควตา ก. (น้ำตาลสำหรับบริโภคในประเทศ) โควตา ข. (น้ำตาลดิบที่ส่งออกโดยบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย) โควตา ค. (น้ำตาลดิบหรือน้ำตาลทรายที่ส่งออกโดยโรงงานน้ำตาล) ที่มีการกำหนดทั้งปริมาณและราคา รวมถึงโครงการช่วยเหลือชาวไร่ ด้วยการกำหนดราคารับซื้ออ้อย และการใช้เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาล เป็นการจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยมากยิ่งขึ้น

ซึ่งนายสมชาย หาญหิรัญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวว่า “กลไกราคาน้ำตาลในประเทศจะอ้างอิงตามราคาตลาดโลก ซึ่งจะแข่งขันกันตามความเป็นจริง เป็นการส่งสัญญาณว่าไทยมีเจตนาในการพยายามปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทราย และแสดงบทบาทให้โลกเห็นว่า ไทยยอมรับในกติกาการแข่งขันโลก ควบคู่ไปกับการแก้ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. … ซึ่งเมื่อกฎหมายเสร็จ บวกกับการปรับโครงสร้างอ้อยฯ ทั้ง 2 ส่วนถึงจุดที่ปฏิบัติได้จนสอดรับกัน อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยระบบจะสมบูรณ์”

นอกจากนี้ผู้นำของสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไร่อ้อย ยังได้ให้ข้อมูลด้วยว่า “ขณะนี้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาลง ทำให้ราคาน้ำตาลทรายขายปลีกไทยปรับตัวลดลงตามไปด้วย ประมาณ 1 บาท แต่ก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยังทรงตัว ทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์โดยตรง เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบอย่าง อุตสาหกรรมน้ำดื่ม อุตสาหกรรมอาหาร/เบเกอรี่ ถึงแม้ว่าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวไร่จะอยู่ที่ 70 : 30 ก็ยังคงได้รับผลกระทบทำให้รายได้ลดลงจากราคาขายน้ำตาลที่ลดลง ในขณะที่ต้นทุนยังเท่าเดิม ซึ่งชาวไร่อ้อยเองก็ต้องยอมรับกติกาและกลไกที่มันได้ขับเคลื่อนไป” นายนราธิป อนันตสุขกล่าว

อย่างไรก็ตามการประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลกว่า 1 ปีที่ผ่านมาของประเทศไทย นับว่าเป็นผลดีและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะในขณะนี้บราซิลได้ระงับการยื่นขอตั้งผู้พิพากษา (Panel) เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ไปแล้ว (เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561) เนื่องจากพอใจการแก้ไขปัญหาทั้งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยให้ลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเป็นไปตามกลไกตลาด ยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาลทราย และให้มีการสำรองน้ำตาลทรายตามปริมาณสำรองที่กำหนด (Reserve Stock) เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นการแก้ไขที่สอดคล้องตามข้อตกลง WTO

ซึ่งแน่นอนว่าการลอยตัวราคาน้ำตาล รวมถึงระบบและกลไกเดิมของไทยที่ใช้อยู่ยังไม่เข้าที่ และอยู่ในระหว่างการปรับตัว รวมถึง พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข หลังจากผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ 1 ไปแล้ว

ประเด็นสำคัญที่ยังคงต้องจับตามองกันต่อไป คือ การกำหนดเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์วัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับอ้อย เช่น การนำ “น้ำอ้อย” ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ เช่น เอทานอล ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งระบบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ที่จากนี้จะไม่ใด้มีเพียงการสร้างรายได้มากขึ้น แต่ก็จะนำมาสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชาวไร่ด้วยหรือไม่

ด้านนายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ (TSMC) กล่าวในฐานะประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย โดยคาดการณ์ว่าในฤดูการผลิตปี 61/62 อ้อยเข้าหีบน่าจะมีปริมาณลดลงจากฤดูการผลิตปี 60/61 จากสภาวะทางอากาศที่แปรปรวน บวกกับการบริโภคน้ำตาลที่อาจจะลดลงเล็กน้อย จากการรณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพและที่มีการผลักดันเก็บภาษีความหวาน

“แต่ในขณะเดียวกันก็ได้คาดการณ์ว่า supply จะมากกว่า demand ส่งผลให้สต๊อกของโลกที่ปัจจุบันมีอยู่ 10 ล้านตัน จะลดลง 1-2 ล้านตันในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวจากเดิม แต่จะยังไม่มีผลต่อราคาขายปลีกในประเทศไทยทันที”

นอกจากนี้นายสิริวุทธิ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า “ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการลอยตัวราคาน้ำตาล ทางสมาคมอยู่ระหว่างประมวลผลที่ผ่านมาตลอด 1 ปี โดยรวบรวมข้อมูลเชิงบวกและลบ เพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะได้รับผลกระทบกันทั้งหมด แน่นอนว่าจะได้เห็นราคาน้ำตาลโลกที่ปรับตัวลดลง เพราะสต๊อกน้ำตาลยังมีปริมาณมากสูงถึง 10 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้ London No.5 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 11-12 เซนต์/ปอนด์ ขณะที่ราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานยังทรงตัว กก.ละ 17-18 บาท”

และจากข้อมูลการเก็บอ้อยเข้าหีบฤดูกาล 61/62 ในปัจจุบัน ณ. วันที่ 12 มีนาคม 2562 ของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เผยให้เห็นว่า ในปีนี้ประเทศไทยมีการเก็บอ้อยเข้าหีบไปแล้วประมาณ 109,546,357.394 ตัน จำแนกเป็นอ้อยสดจำนวน 44,759,450.764 ตัน และอ้อยไฟไหม้จำนวน 64,786,906.630 ตัน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

Digital Edition

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat