อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

ผุดโครงการให้ยืม ‘เครื่องสางใบอ้อย’ แก้ปัญหาเกษตรกรลักลอบเผาอ้อย ลด PM2.5 ฤดูกาลเก็บเกี่ยวหน้า

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร MIND ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 (ศอภ.4) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) โดยมีนายสมหวัง ก้อนกงไกว ผู้อำนวยการ ศอภ.4 รายงานภาพรวมโครงสร้าง อัตรากำลัง บทบาทภารกิจส่วนภูมิภาคโดยประสานกับหน่วยงานส่วนกลางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาค

รวมทั้งศึกษา วิจัย และส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยใช้ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจคุณภาพดิน ตลอดจนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แก้ปัญหาเผาอ้อย

ลดฝุ่นควันพิษนอกจากนี้ยังดำเนินการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย การส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดี การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตและเทคโนโลยี การบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำตาลทรายตามมาตรฐานสากล การวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล เพื่อรักษามาตรฐานและควบคุมคุณภาพน้ำตาลทราย ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017

รวมทั้งยังมีมาตรการในการลดการลักลอบเผาอ้อยนำเข้าหีบ โดยดำเนินโครงการให้ยืมเครื่องสางใบอ้อย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเลิกการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งเป็นต้นเหตุของ PM2.5

โดยฤดูการผลิตปี 2565/2566 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 44,514,786.630 ตัน เป็นอ้อยลักลอบเผา 15,941,215.170 ตัน คิดเป็น 35.81%

ส่วนแผนงานความร่วมมือกับโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ดำเนินการ มีโรงงานน้ำตาลขอนแก่น โรงงานน้ำตาลเกษตรผล โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี ดำเนินการพื้นที่ต้นแบบการทำไร่อ้อยแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการบริหารจัดการแปลงอ้อย การบริหารจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย โรคและแมลงศัตรูอ้อย การจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และกระจายพันธุ์อ้อยไปให้เกษตรกรปลูก

เพิ่มมาตรการด้านสินเชื่อ

สำหรับเกษตรกรไม่เผาอ้อยดร.ณัฐพล กล่าวว่า จากกรณีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศช่วงที่ผ่านมา สังเกตได้ว่าเป็นช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย ซึ่งที่ผ่านมามีการลักลอบเผาอ้อยอย่างต่อเนื่องนานหลายเดือน รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อลดปริมาณการลักลอบเผาอ้อยให้ได้เป็นศูนย์ อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาพบว่าปริมาณการเผาอ้อยกลับยิ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้น หากต้องการให้อุตสาหกรรมอ้อยเกิดความยั่งยืนและเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ จึงต้องช่วยกันหยุดการเผาอ้อยให้ได้โดยเร็ว

อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ ได้มีนโยบายทั้งในด้านการให้รางวัลแก่คนทำดี มาตรการด้านสินเชื่อ การให้โรงงานมีแผนการตัดและรับซื้ออ้อย ซึ่งเตรียมนำไปสู่การขยายผลต่อไป

ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้แนะนำให้ประสานงานกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อนำเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรได้นำไปใช้ในการตัดอ้อยสด การส่งเสริมระบบโลจิสติกส์โดยจัดคิวการตัดอ้อยและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน นอกจากนี้ ยังให้ข้อแนะนำ ศอภ. 4 ในการปรับภูมิทัศน์สำนักงานให้สวยงามเพื่อให้เหมาะแก่การให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat