COVER STORY

พลิกฟื้นภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ในฤดูกาลหน้า

เมื่อพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ไฟร์เวิร์คส์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานประชุมแบบออนไลน์  Thailand Sugar Online Conference 2021 ซึ่งงานนี้เป็นเวทีหลักให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พบปะกันเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการปลูกอ้อยและการผลิตน้ำตาล งานนี้จึงมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 รายจากอุตสาหกรรมน้ำตาลและไบโอเอทานอล

ในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อเสวนาที่น่าใจสนใจในช่วง Panel Discussion ในหัวข้อ “พลิกฟื้นภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ในฤดูกาลหน้า” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเสวนาของผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณศิวะ โพธิตาปนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.), คุณรังสิต เฮียงราช ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์  จำกัด (TSMC) และคุณพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด และได้รับเกียรติจาก ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร จากกรรมการสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้

นโยบายหรือมาตรการของรัฐบาลในการนำเศรษฐกิจชีวภาพมาใช้ในประเทศไทย

            คุณศิวะกล่าวว่าขณะนี้ สอน. มีการรณรงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกรดแลคติกเอทานอลและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งน้ำตาลถูกใช้เป็นวัตถุดิบ โดยสามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิตน้ำตาล คุณศิวะ กล่าวเสริมว่า ในปีนี้น้ำตาลดิบ 300,000 ตันได้ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพในปัจจุบันแล้ว โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล และคุณศิวะกล่าวเสริมอีกว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทยนั้นถูกกว่าน้ำตาลทรายดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการผลิตในประเทศเอง

โครงการของ สอน. เพื่อพัฒนาผลผลิตอ้อยและน้ำตาลในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ไม่ได้มีแค่โครงการในประเด็นนี้เท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้แข็งแรงและโตเร็วขึ้น นอกจากนี้ สอน. ได้กำหนดเป้าหมายของ CCS ไว้ที่ระดับ 13 เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ผู้ปลูกอ้อยมีอ้อยทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน สอน. กำลังสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในแง่ของเครื่องจักรการเกษตรสำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อย เพื่อช่วยเหลือผู้ปลูกอ้อยในประเทศ อัตราดอกเบี้ยจึงต่ำเพียง 2% ซึ่งกระตุ้นให้มีการซื้อหรือเช่าเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในฟาร์มของตน กล่าวอีกนัยหนึ่ง การสนับสนุนนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและปัญหาทางการเงิน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เครื่องจักรในการปลูกและเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย

ดร. พิพัฒน์ ถามเสริมเกี่ยวกับการอบรมของ สอน. ที่ศรีราชา ชลบุรี คุณศิวะได้ชี้แจงว่าสถานที่ฝึกอบรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านการส่งเสริมชีวภาพ มุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการผู้ที่ทำงานด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยจะช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์พลาสติกธรรมดาเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมของโรงงานน้ำตาลไทยในด้านเศรษฐศาสตร์ชีวภาพ

            คุณรังสิตกล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลไทยกำลังส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมชีวภาพ อ้อยอาจเป็นวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพสำหรับการพัฒนาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย ยังคงมีปัจจัยที่น่าเป็นห่วงอยู่ 3 ประการ ประการแรกคือการได้อ้อยในปริมาณที่เพียงพอ ประการที่สองคือการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์น้ำตาล ประการสุดท้ายคือวิธีการเพิ่มระบบการแบ่งปันผลประโยชน์

เนื่องจากปัจจุบันโรงงานน้ำตาลของไทยสามารถแบ่งออกได้คร่าวๆ เป็นโรงงานดั้งเดิมและโรงงานเอทานอลชีวภาพ คุณรังสิตจึงเสนอว่าเราควรแสวงหาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับประเทศตะวันตกสำหรับโรงงานน้ำตาลไทย อีกทั้งหากไม่มีการลงทุน เทคโนโลยีดังกล่าวก็อาจไม่ก้าวหน้า นอกจากนี้ บุคคลที่จะมีส่วนร่วมด้วยก็มีความสำคัญเช่นกัน กลุ่มมิตรผลและ KTIS เป็นตัวอย่างที่มีความห่วงใยในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตน้ำตาลและความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ส่งผลให้โรงงานน้ำตาลในท้องถิ่นมีการพัฒนาในระยะยาวและยั่งยืน เนื่องจากบางแห่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยแล้ว ในขณะที่บางแห่งยังต้องการการสนับสนุนและปรับปรุง

            ทั้งนี้คุณรังสิตยังได้กล่าวทิ้งท้ายถึงการหาตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพอีกด้วย โดยได้ยกตัวอย่างวิธีการเพิ่มความต้องการพลาสติกชีวภาพซึ่งอาศัยนโยบายและการสนับสนุนจากรัฐบาล

การอัพเกรดโรงงานน้ำตาลในท้องถิ่น และการสนับสนุนจากภาครัฐสู่เกษตรกร

            คุณรังสิตกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาโรงงานน้ำตาลในท้องถิ่นทั้งในด้านอุปกรณ์ใหม่และเครื่องคัดแยกอ้อยที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของโครงการต่างๆ ในโรงงานน้ำตาลขนาดเล็กๆ ในท้องถิ่น คุณรังสิตตอบว่าการเพิ่มประสิทธิภาพตนเองของโรงงานน้ำตาลในท้องถิ่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาวิธีเดียว แต่ยังต้องเพิ่มคุณภาพอ้อยที่มี CCS สูงด้วย

เนื่องจาก สอน. ทำงานอย่างใกล้ชิดแบบเชิงรุกร่วมกับโรงงานน้ำตาลในท้องถิ่น คุณศิวะกล่าวเสริมว่า มีนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับอ้อยสดและอ้อยเผา ในเรื่องที่เกี่ยวกับอ้อยเผา รัฐบาลไทยกำลังวางแผนที่จะลดปริมาณอ้อยประเภทนี้ลงในอีกสองปีข้างหน้า ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนให้ตัดอ้อยสดแล้วทิ้งยอดและใบไว้เพื่อขายให้กับโรงไฟฟ้าในท้องถิ่นในภายหลัง จนถึงขณะนี้ โรงงาน 19 แห่งได้ร่วมมือกับ สอน. และบริษัทในเครือเอสซีจี เก็บยอดอ้อยแล้วผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง 82 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ มีการขอให้เกษตรกรไทยตัดอ้อยสดโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยแต่ราคาสมเหตุสมผล นั่นคือเหตุผลที่ปริมาณอ้อยที่ถูกเผาลดลงเหลือเพียง 26% เมื่อเทียบกับ 50% ของปีที่แล้ว

ดร.พิพัฒน์ ยังเน้นย้ำว่า เนื่องจากโรงงานน้ำตาลของไทยกำลังพยายามปรับปรุงตนเองอย่างมาก อ้อยที่เผาแล้วจึงลดลงจากกว่า 80% เป็น 30% ในปัจจุบัน และปริมาณอ้อยสดอยู่ที่ 70% นอกจากนั้น ปริมาณผลผลิตน้ำตาลขยับขึ้นเป็น 110-113 กิโลกรัมเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าการใช้อ้อยสดในการผลิตน้ำตาลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องการการสนับสนุนทางการเงินจากภาคส่วนต่างๆ

คุณรังสิตยังกล่าวเสริมอีกว่า เนื่องจากปีนี้มีอ้อยที่เก็บเกี่ยวได้ในประเทศไทยมากขึ้น การสนับสนุนอย่างแข็งขันจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะ สอน. จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการการส่งมอบอ้อยจากฟาร์มไปยังโรงงาน มิฉะนั้น กระบวนการนี้อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ธุรกิจเอทานอลกับกระแสโลกเปลี่ยนไปสู่ EV

            ธุรกิจเอทานอลเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมของโรงงานน้ำตาล จึงเป็นประเด็นถามคุณพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ว่าธุรกิจเอทานอลโดยเฉพาะธุรกิจ EV จะมีผลใช้บังคับภายในกี่ปี คุณพิพัฒน์ ตอบว่า ประเทศไทยมีโรงงานน้ำตาลทั้งหมด 57 แห่ง และการสกัดอ้อยรายวันเพื่อผลิตต่อไปได้ระหว่าง 1 ถึง 1.2 ล้านตัน ดังนั้น การใช้เครื่องจักรในการสกัดอ้อยจึงต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าร้อยวัน ซึ่งหมายถึงอ้อยจำนวนร้อยล้านตันต่อปี ปริมาณดังกล่าวจึงเป็นผลดีต่อชาวไร่อ้อยไทย

            คุณพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประเทศไทยมีอ้อยร้อยล้านตันต่อปี จะผลิตน้ำตาลได้ 11 หรือ 12 ล้านตัน ซึ่งจะใช้ในประเทศ 2 หรือ 2.2 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาน้ำตาลลดลง ตามความคิดของคุณพิพัฒน์ แนวทางแก้ไขปัญหาคือ ประเทศจำเป็นต้องผลิตน้ำตาลให้น้อยลงโดยใช้อ้อยในปริมาณที่เท่ากัน นอกจากนี้ ด้วยปริมาณอ้อยที่เท่ากันทุกปี ประเทศไทยจึงต้องให้ความสำคัญกับพลาสติกชีวภาพ เช่น PLA หรือ PBS หรือพลาสติกชีวภาพมากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้ การผลิตทางชีวเคมีก็น่าสนใจเช่นกัน แต่น่าเสียดายที่คนไทยใช้หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพียงเล็กน้อย ทางแก้ปัญหาคือเอทานอลสำหรับการขนส่ง คุณพิพัฒน์จึงแนะนำว่า ปัจจุบัน ประเทศตะวันตกหลายประเทศ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา และบราซิล เป็นต้น กำลังรณรงค์ใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น ดังนั้นเชื้อเพลิงชีวภาพจึงเป็นทางเลือกที่ดี

            ดร.พิพัฒน์สรุปว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังสนับสนุนให้เปลี่ยนน้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากอาหาร อย่างไรก็ตาม ตามที่คุณพิพัฒน์ อธิบายเพิ่มเติมว่า รถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อการใช้พลังงานในประเทศไทย เนื่องจากไม่ใช่ตัวเลือกหลักสำหรับครอบครัวชาวไทยในขณะนี้ และรถยนต์ไฟฟ้าเดินทางได้ในระยะใกล้ๆ แต่ราคายังแพง ระยะเวลาการชาร์จก็ไม่เร็วนัก นั่นคือเหตุผลที่ดร. พิพัฒน์เน้นว่า อาจจะใช้เวลาประมาณ 5 ปีสำหรับการใช้เอทานอลหรือเชื้อเพลิงชีวภาพอื่นๆ

การเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่

            สุดท้าย ดร. พิพัฒน์ ขอให้ผู้ร่วมเสวนาแต่ละคนพูดสรุปส่งท้าย โดยคุณศิวะ กล่าวถึงผลผลิตน้ำตาลในประเทศไทยและโรงกลั่นชีวภาพในประเทศว่าสถานการณ์ทางการเงินของการผลิตน้ำตาลในประเทศไทยควรจะมีเสถียรภาพเพื่อให้มีการลงทุนใหม่และเพื่อสร้างงานใหม่ให้กับคนในท้องถิ่น รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ส่วนคุณรังสิต กล่าวว่าต้องมีการใช้น้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสม แต่ไม่สามารถทำได้ในเวลาอันสั้น และคุณพิพัฒน์ กล่าวว่า ประเทศไทยควรพิจารณาผสมผสานการผลิตน้ำตาล เอทานอล และสุรา อย่างเหมาะสม โดยใช้ทุกส่วนของอ้อยอย่างชาญฉลาด เนื่องจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท อย่างไรก็ตาม EV ยังไม่ใช่ทางเลือกที่สำคัญสำหรับคนไทยในช่วงนี้ เนื่องจากไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับประเทศมากนัก