ออสเตรเลียมุ่งขับเคลื่อนแผนงานอุตสาหกรรมน้ำตาลสู่ความก้าวหน้า

เพื่อกำหนดอนาคตอันรุ่งเรืองสำหรับอุตสาหกรรมและชุมชนระดับภูมิภาค

สำนักงานใหญ่ของอุตสาหกรรมอ้อยและศูนย์วิจัยสหกรณ์เพื่อการพัฒนาภาคเหนือของออสเตรเลีย (CRCNA) กำลังร่วมกันพัฒนาวิสัยทัศน์และแผนงานอุตสาหกรรมโดยรวมเป็นครั้งแรกเพื่อมุ่งเข้าสู่ปี 2583

แผนงานอุตสาหกรรมอ้อยนี้จะมีวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุดสำหรับการประกอบอุตสาหกรรม เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน การเจริญเติบโต และความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมและชุมชนระดับภูมิภาคในอนาคต

แอน สตูนเซอร์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของสำนักงานฯ ชี้ว่า แผนงานนี้จะระบุถึงขุมกำลังในอนาคตที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม นอกเหนือจากการกำหนดลำดับความสำคัญที่ตกลงกันไว้แล้ว และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะ ทรัพยากร นวัตกรรม รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในอนาคต

แอน สตูนเซอร์ยังเน้นย้ำอีกว่า เป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วที่อุตสาหกรรมอ้อยเป็นผู้หลักสนับสนุนทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนระดับภูมิภาคทั่วรัฐ ควีนส์แลนด์และตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ และได้แสดงให้เห็นถึงความกระหายนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และยังกล่าวอีกว่า องค์กรด้านอุตสาหกรรมต่างตระหนักดีถึงความจำเป็นในการส่งเสริมและปรับปรุงรูปแบบการผลิตน้ำตาลทรายดิบแบบดั้งเดิม เพื่อพัฒนาผลิตภาพและกระจายแหล่งรายได้

เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของสำนักงานฯ ยังเสริมว่า ในขณะที่อุตสาหกรรมต่างๆ กำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม แต่ก็ยังมีโอกาสสำคัญในการขยายสู่อุตสาหกรรมประเภทพหุผลิตภัณฑ์ ซึ่งเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมแบบ ‘น้ำตาลบวก’ ที่มีศักยภาพสำหรับตลาดทางเลือก เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น

แผนงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากองค์กรอุตสาหกรรมอ้อยถึง 5 แห่ง ได้แก่ Sugar Research Australia, CANEGROWERS, Australian Sugar Milling Council, AgForce และ Australian Cane Farmers Association โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก CRCNA และกรมวิชาการเกษตรและประมงแห่งรัฐควีนส์แลนด์

โรสลีน เบเกอร์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของ Sugar Research Australia อธิบายว่าโครงการนี้จะสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั่วทั้งห่วงโซ่ของคุณค่าของอุตสาหกรรมอ้อยที่เป็นไปเพื่อร่วมกันพัฒนาแผนการสำหรับอนาคต

โรสลีน เบเกอร์ยังย้ำว่าแผนงานนี้จะเน้นการเสริมสร้างและการปรับปรุงแบบเร่งด่วนที่ทำได้จริงสำหรับอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งกว่าเดิม เช่นเดียวกับโอกาสในระยะยาวเพื่อการเข้าสู่ตลาดใหม่ อันจะนำไปสู่การกระจายพืชผลและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการใช้ทรัพยากรทางเลือกสำหรับสินทรัพย์ของอุตสาหกรรมหลัก และยังกล่าวว่าแผนงานดังกล่าวจะช่วยเหลืออุตสาหกรรมในการนำวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับทุกภูมิภาคของอ้อยมาสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็ปลูกฝังความคล่องตัวมากขึ้นเพื่อรับโอกาสในท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของ Sugar Research Australia ยังสรุปว่าความคิดริเริ่มนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของคนในรุ่นต่างๆ และทำให้อุตสาหกรรมเป็นเสมือนที่นั่งของคนขับรถยนต์เพื่อสร้างอนาคตที่น่ามหัศจรรย์และเจริญรุ่งเรือง

ขณะนี้ ยังคงมีการพิจารณาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ โดยแผนงานทั้งหมดมีกำหนดจะแล้วเสร็จในต้นปี 2565