อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายไทย พร้อมเดินหน้ามั่นใจไม่ขาดแคลน

สอน. หรือ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันปริมาณน้ำตาลทรายสำหรับบริโภคในประเทศไม่ขาดแคลนแน่นอน ดำเนินการจัดสรรน้ำตาลรองรับถึง 2.5 ล้านตัน ประมาน 25 ล้านกระสอบ มั่นใจเพียงพอต่อการบริโภค พร้อมจับตาดูโควิด-19 ทำเศรษฐกิจชะลอ คาดว่าจะทำให้การบริโภคอยู่ที่เพียง 2.4 ล้านตันเท่านั้น เผยปีนี้มีอ้อยสดส่งเข้าโรงงานคิดเป็น 50.3% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา พร้อมติดตามสถานการณ์ผลผลิตการเกษตรเพื่อเกษตรกรชาวไทย

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) มั่นใจว่าปริมาณน้ำตาลทรายที่จัดสรรไว้บริโภคในประเทศปี 62/63 จำนวน 2.5 ล้านตัน หรือ 25 ล้านกระสอบจะเพียงพอต่อความต้องการการบริโภคของคนไทยโดยไม่ขาดแคลน เนื่องจากคาดว่าปีนี้จากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ จึงคาดว่าจะทำให้การบริโภคน้ำตาลทรายของไทยน่าจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.4 ล้านตัน

“สอน.ยืนยันว่าปริมาณน้ำตาลทรายปีนี้จะเพียงพอต่อการบริโภคอย่างแน่นอน โดยในส่วนของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่หรือร้านค้าสะดวกซื้อเองก็ได้เตรียมพร้อมในการวางจำหน่ายให้เพียงพออยู่แล้ว และหากที่สุดมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น สอน.ก็สามารถบริหารจัดการที่จะนำปริมาณสำรองหรือการจัดสรรน้ำตาลสำหรับการส่งออกมาดูแลได้” นายเอกภัทรกล่าว

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

สำหรับการเปิดหีบปี 62/63 ตั้งแต่ ธ.ค. 62 มาจนถึงขณะนี้ คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ราว 74.9 ล้านตันลดลงจากฤดูหีบที่แล้วประมาณ 56 ล้านตัน หรือคิดเป็นการลดลง 42-43% ขณะที่ผลผลิตน้ำตาลทรายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8.2-8.4 ล้านตัน ซึ่งโรงงานน้ำตาลจำนวน 56 โรงงานปิดหีบแล้ว เหลือเพียงโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์แห่งเดียวเท่านั้น คาดว่าจะปิดหีบอ้อยมีนาคมนี้ โดยการเปิดหีบอ้อยที่ผ่านมาพบว่าปีนี้มีอ้อยสดส่งเข้าโรงงานคิดเป็น 50.3% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีสัดส่วนอ้อยสดส่งเข้าหีบโรงงานน้ำตาลเพียง 38-39% ของผลผลิตอ้อยที่ส่งเข้าหีบทั้งหมด ซึ่งช่วยลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหามลภาวะในอากาศให้ลดน้อยลงได้อีกทางหนึ่ง

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า รัฐได้มีการจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายบริโภคในประเทศไว้ 25 ล้านกระสอบ (2.5 ล้านตัน) และยังสำรองไว้อีก 2 ล้านตัน จึงมั่นใจว่าจะไม่ขาดแคลนแต่อย่างใดเพราะการใช้น้ำตาลปีนี้จะชะลอตัวจากปีก่อนตามทิศทางเศรษฐกิจ ขณะที่สถานการณ์น้ำตาลทรายตลาดโลกนั้นบราซิลเริ่มนำน้ำตาลทรายออกมาจำหน่ายในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากระดับราคาน้ำมันที่ตกต่ำทำให้บราซิลลดการนำน้ำตาลทรายไปผลิตเอทานอล

“น้ำตาลทรายดิบราคาโลกเฉลี่ยมาอยู่ที่ 11 เซ็นต์ต่อปอนด์ จากต้นปีเฉลี่ย 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ เหตุที่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกซึ่งมีผลให้ราคาน้ำมันลดต่ำ บราซิลที่เป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกลดการนำน้ำตาลไปผลิตเอทานอลมาผลิตน้ำตาลแล้วส่งออกเพิ่มขึ้นในระดับราคาต่ำ เพราะบราซิลได้เปรียบค่าเงินที่อ่อนค่าลงอย่างหนักจากเดิม 3.8 เรียลต่อดอลลาร์ขณะนี้มาอยู่ที่ 5.11 เรียลต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากยังคงระดับนี้ไปนานๆ อาจมีผลต่อทิศทางราคาอ้อยในฤดูถัดไปให้ตกต่ำได้อีกครั้ง” นายวีระศักดิ์กล่าว

สำหรับผลผลิตสินค้าทางการเกษตร นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การตื่นกลัวต่อภาวการณ์ขาดแคลนอาหารและการกักตุนอาหาร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้ความมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาขาดแคลนสินค้าในประเทศแน่นอน พร้อมสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ผลิตสินค้าและบริหารสินค้าเกษตรใกล้ชิด รวมทั้งให้เพิ่มช่องทางการนำสินค้าเกษตรสู่ตลาด Online ให้มากขึ้น และเตรียมความพร้อมรองรับแรงงานคืนถิ่นสู่ภาคเกษตร (Labor migration) จากการปิดสถานประกอบการต่างๆ โดยกรมชลประทานเป็นหลักดำเนินการจ้างงาน

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยมอบหมายให้นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักกำกับดูแลและทำงานเชิงบูรณาการอย่างใกล้ชิดทั้งหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน โดยประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเห็นตรงกันว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่ขาดแคลน สามารถเร่งการผลิตได้เต็มที่ เพราะปัจจุบันเดินเครื่องการผลิตเพียง 60%

ดังนั้น จากการคาดการณ์ Supply Chain ได้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตการเกษตร ยืนยันไม่ขาดแคลนสินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศ กรณีมีการ lock down 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสินค้าเกษตรที่สำคัญในปี 2563 ได้แก่ข้าว สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง มะพร้าว และอ้อยโรงงาน ทั้งนี้ จากการระบาดของโรค COVID-19 เชื่อมั่นว่าสินค้าเกษตรที่สำคัญ ในปี 2563 มีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศอย่างแน่นอน

Digital Edition

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat