ระบบดักฝุ่นไฟฟ้าสถิต (ESP) ตัวช่วยสร้างประสิทธิภาพอากาศสะอาดในโรงงานน้ำตาล

กากอ้อยเป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานน้ำตาลและในปัจจุบันถูกนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ส่วนที่มาจากการเผาไหม้จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเพื่อจะได้ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน ระบบดักฝุ่นไฟฟ้าสถิต (ESP) ได้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อควบคุมค่าฝุ่นละอองจากปล่อง เครื่อง ESP ได้ถูกพิจารณาว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า มัลติไซโคลน (Multi Cyclone) ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber) หรือระบบควบคุมค่าฝุ่นแบบอื่นๆ ในขณะที่เครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Baghouses) ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง

Photo 1. Corroded Gas Distribution Screens
Photo 2. Corroded CEs

กรณีศึกษาของโรงน้ำตาลที่ประเทศไทย

ในการตรวจสอบเครื่อง ESP ของโรงงานนี้ สาเหตุของการดักฝุ่นที่ไม่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการกัดกร่อนของแผ่นอิเล็กโตรท คือการที่มีอากาศรั่วไหลจากประตูทางเข้า และบนห้องลูกถ้วย รวมถึงการโก่งงอของลวดอิเล็กโตรท

บางห้องเกิดการลัดวงจรและใช้งานไม่ได้เนื่องจากปัญหาของแผ่นและลวดอิเล็กโตรทที่หลุดออกมาหรือโก่งงอมากจนใกล้สัมผัสกัน ปัญหาเหล่านี้ทำให้เครื่อง ESP ลดประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นลง และก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ

ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาการรั่วไหลของเครื่องมัลติไซโคลน ทำให้อุณหภูมิลมร้อนขาเข้าลดลงต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ซึ่งก่อให้เกิดความชื้นภายในตัวเครื่อง ESP อย่างง่ายดาย สภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่อง ESP ได้รับความเสียหายอย่างมาก ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2

Photo 3. Installing new CE
Photo 4. New RDE installed

ปัญหาต่างๆ ที่พบหลังจากการตรวจสอบตัวเครื่องได้ถูกรวบรวมและดำเนินการแก้ไขภายใต้การทำงานของโปรเจคนี้ มีการเปลี่ยนแผ่นอิเล็กโตรทและลวดอิเล็กโตรทแบบหนามทั้ง 3 ห้อง โดยที่วัสดุของแผ่นอิเล็กโตรทห้องที่ 1 และ 2 เปลี่ยนเป็นเหล็กกล้า corten เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อน นอกจากนี้ การซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนภายใน อาทิ ระบบค้อนเคาะ ปะเก็นประตูเข้าออก ก็ทำเสร็จสิ้นเช่นกัน ด้วยการจัดการโปรเจคงานที่ดีและการควบคุมการติดตั้งอย่างถูกต้อง ทำให้การเปลี่ยนแผ่นและลวดอิเล็กโตรทเสร็จสิ้นตามระยะเวลาของการปิดซ่อมบำรุง

Photo 5. CE condition before replacement
Photo 6. CE condition after 5 months of replacement

หลังจากการติดตั้ง เครื่อง ESP ได้กลับมาทำงานอยากเป็นปกติ ทั้ง 3 ห้องและทำงานได้โดยไม่มีปัญหาลัดวงจร หลังจาก 5 เดือนของการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง ทางโรงงานไม่เคยประสบกับการปิดซ่อมบำรุงแบบเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาของเครื่อง ESP และจากการตรวจสอบเครื่อง ESP พบว่าส่วนต่างๆ ภายในยังอยู่ในสภาพดี

ความเชี่ยวชาญในเครื่อง ESP ประกอบกับสินค้าที่มีคุณภาพ มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของเครื่อง ESP การปรับปรุงให้เครื่อง ESP มีประสิทธิภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เมื่อทำการแก้ไขจากสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เจอได้ ค่าฝุ่นที่ดีแสดงถึงการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและยังแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย