บทความพิเศษผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องเด่น

“หม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศแนวนอนแบบซ้อน” นวัตกรรมระดับโลกสำหรับโรงงานนํ้าตาล

หม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตน้ำตาล เป็นที่รู้กันว่าในโรงงานผลิตน้ำตาลหลายแห่ง จำเป็นต้องใช้ทั้งหม้อเคี่ยวตั้งและหม้อเคี่ยวนอน อย่างไรก็ตาม ยังมีหม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศคุณภาพสูงซึ่งมีคุณประโยชน์มากมาย

เช่น ระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบและใช้การควบคุมขั้นต่ำ การประหยัดไอน้ำ การระบายไอเสียที่ดีขึ้น การตกผลึกในแบบเดียวกัน อัตราการระเหยที่สูง อัตราการปล่อยผ่านสูง รวมทั้งการใช้กำลังการผลิตสูงสุดในระดับต่ำสุด คุณสมบัติเหล่านี้รวมอยู่ในหม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศแนวนอนแบบซ้อน

กระบวนการตกผลึกโดยทั่วไป

โดยปกติ น้ำตาลทำมาจากอ้อยหรือหัวผักกาดหวาน เมื่อมีการเก็บเกี่ยว น้ำตาลจะได้รับการสกัดและทำให้บริสุทธิ์โดยการระเหย การตกผลึกจนเป็นเกล็ดน้ำตาลจึงเป็นขั้นตอนต่อไปของการผลิตน้ำตาล

กระบวนการตกผลึกจนเป็นเกล็ดน้ำตาลโดยทั่วไป จะเกิดขึ้นในขั้นตอนสุญญากาศและมีขั้นตอนของการส่งถ่ายและการระเหยร่วมด้วย ขั้นตอนสุญญากาศจะใช้เพื่อคงอุณหภูมิให้ต่ำพอที่จะลดการสร้างสีเช่นเดียวกับการผกผันหรือย่อยสลายของซูโครส การตกผลึกนี้จะใช้หม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศแบบแนวตั้งแม้ว่าหม้อเคี่ยวแบบแนวนอนจะเริ่มนำมาใช้ในปัจจุบันบ้างแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนของการเริ่มการตกผลึกยังคงใช้หม้อเคี่ยวแบบแนวตั้งเป็นพื้นฐาน เมื่อความเข้มข้นของซูโครสเพิ่มขึ้นถึงจุดที่ต้องการ จะเกิดการผสมของน้ำเชื่อมและผลึกน้ำตาลแบบเข้มข้นเรียกว่า แมสควิท ซึ่งต่อมาจะถูกปล่อยลงไปในภาชนะรับรองขนาดใหญ่เรียกว่า เครื่องตกผลึก จากนั้นกระบวนการการตกผลึกยังคงดำเนินต่อไปในเครื่องตกผลึกเมื่อแมสควิทได้รับการคนและทำให้เย็นตัวลงช้าๆ แล้วแมสควิทจึงไหลลงไปในเครื่องสูบและดันน้ำในชานอ้อย ซึ่งจะถูกคัดแยกออกจากน้ำตาลดิบด้วยแรงสูบที่ใช้กำลังเหวี่ยงออกจากศูนย์กลางเพื่อดันน้ำขึ้นมา ผลึกน้ำตาลจะแห้งและกลายเป็นของแข็งและหรือของเหลวก็ได้

หม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศแนวนอนแบบซ้อนคืออะไร?

ระบบหม้อเคี่ยวสุญญากาศแนวนอนแบบซ้อนมีเกณฑ์วัดแบบแนวนอนอย่างน้อยสามแบบ โดยแต่ละแบบจะมีฝาครอบแบบแนวนอนและเตาปฏิกรณ์แนวตั้งติดอยู่ตามฝาครอบ ซึ่งเกณฑ์วัดทั้งสามแบบนี้จะติดตั้งในพื้นที่แยกกันของระบบภายในการกำหนดค่าเรียงแบบซ้อน และระบบดังกล่าวอาจดำเนินการเป็นระบบเดี่ยวเพื่อให้น้ำเชื่อม ชานอ้อย และผลิตภัณฑ์แมสควิทไหลเรื่อยลงไปตามเกณฑ์วัดแบบแนวนอนทั้งสามนี้ เตาปฏิกรณ์แนวตั้งอาจได้รับการออกแบบมาในรูปของโลหะสเตนเลสและอาจมีหลอดแนวตั้งเรียงเป็นตับก็ได้ ซึ่งในที่สุดหลอดเหล่านี้อาจถูกหุ้มห่อเป็นรูปหลายเหลี่ยม

ในแต่ละเกณฑ์วัดอย่างน้อยสามส่วน อาจจะมีช่องว่างอย่างน้อยสองช่องและแมสควิทจะไหลจากช่องว่างหนึ่งไปอีกช่องหนึ่ง ซึ่งพื้นผิวภายในของฝาครอบแนวนอนของแต่ละเกณฑ์วัดอย่างน้อยสามเกณฑ์ดังกล่าวนั้น อาจจะเป็นพื้นผิวแบบไม่มีอะไรมาติดได้ซึ่งอาจอยู่ในรูปของโพลีเตตราฟลูออโรไธลีน เครื่องทำการระเหยท่อสั้นแบบแนวตั้งอาจสร้างพื้นผิวที่ให้ความร้อนสูงถึงร้อยละ 25 มากกว่าชุดท่อและสตรีมเชลท์ด้วยซ้ำไป

ประโยชน์หลัก

• มีความเหมาะสมกับอ้อย หัวผักกาดแดงและแมสควิทที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว

• มีการออกแบบเกณฑ์วัดที่กะทัดรัดโดยใช้ท่อสั้นแบบรังผึ้ง

• มีอัตราการหมุนเวียนสูงโดยปราศจากการใช้เครื่องกวนแบบเครื่องจักร

• มีอัตราส่วนการเปิดต่ำกว่าในระหว่างรอบวงจรการทำความสะอาด

• มีรอยพิมพ์เล็กลง

• ติดตั้งและประกอบได้รวดเร็ว

• สามารถเพิ่มเกณฑ์วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามที่ต้องการได้

• มีการประหยัดไอน้ำด้วยการใช้การระเหยของไอน้ำที่มีแรงดันต่ำ

• เกณฑ์วัดแต่ละเกณฑ์สามารถสั่งงานโดยใช้แรงดันไอน้ำที่แตกต่างกันได้

• ทำงานโดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

หม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศที่ซ้อนแบบต่อเนื่องกันนั้นทำงานอย่างไร?

แผ่นสุญญากาศที่ซ้อนแบบต่อเนื่องกันนั้นอยู่ในเกณฑ์วัดแนวนอนแบบแรก รวมทั้งแมสควิทที่สร้างกระบวนการในเกณฑ์วัดแนวนอนแบบแรก แมสควิทที่ไหลจากเกณฑ์วัดแนวนอนแบบแรกไปยังเกณฑ์วัดแนวนอนแบบที่สอง แมสควิทที่สร้างกระบวนการในเกณฑ์วัดแนวนอนแบบที่สองและแมสควิทที่ไหลจากเกณฑ์วัดแนวนอนแบบที่สองไปยังเกณฑ์วัดแนวนอนแบบที่สามที่ซึ่งเกณฑ์วัดแนวนอนแบบที่หนึ่ง แบบที่สองและแบบที่สามอาจจะมีฝาครอบตามแนวนอนและเตาปฏิกรณ์แนวตั้งติดอยู่ตามฝาครอบแนวนอนที่ซึ่งเกณฑ์วัดแนวนอนแบบที่หนึ่ง แบบที่สองและแบบที่สามอาจสร้างขึ้นตามแบบซ้อนกันด้วยเกณฑ์วัดที่ติดอยู่บนพื้นผิวที่แยกออกจากกันเพื่อทำให้แมสควิทไหลลงไปตามเกณฑ์วัดได้อย่างต่อเนื่อง

แต่ละเกณฑ์วัดแบบแนวนอนอย่างน้อยสามเกณฑ์สามารถแยกออกจากกันได้จากระบบ เพื่อทำความสะอาดในขณะที่ยังคงอยู่ในกระบวนการต้มให้เดือดในอัตราลดน้อยลงโดยใช้เกณฑ์วัดที่เหลือของทั้งสามเกณฑ์วัดที่ไม่ได้ถูกแยกออกไป ระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับแมสควิท A, B และ C รวมทั้งแมสควิทดิบ แมสควิทที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว แมสควิทที่มีความบริสุทธิ์สูงและที่มีความหนืด ระบบดังกล่าวอาจใช้สำหรับกระบวนการรักษาและการทำให้บริสุทธิ์ในโรงงานอ้อยและโรงงานผลิตน้ำตาลจากหัวผักกาดหวาน รูปร่างของระบบดังกล่าวอาจทำให้เกิดทางของการไหลของแมสควิทที่ลื่นขึ้นโดยปราศจากจุดขัดขวางหรือวงจรระยะสั้น

กระบวนการของแผ่นสูญญากาศที่ซ้อนแบบต่อเนื่องกัน

กระบวนการดังกล่าวใช้เกณฑ์วัดแบบแนวนอนตัวแรก ส่วนตัวที่สองและสามอาจมีแผ่นเซลล์อย่างน้อยสองแผ่นที่ทำให้เกิดกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน เตาปฏิกรณ์แนวตั้งอาจมีโครงสร้างแบบรังผึ้ง กระบวนการนี้ยังอาจจะมีเกณฑ์วัดแบบแนวนอนเกณฑ์แรก เกณฑ์ที่สองและสามที่ใช้ทางอ้อม ในขณะที่ยังคงมีกระบวนการต้มให้เดือดในอัตราต่ำโดยใช้เกณฑ์วัดแนวนอนอื่นๆอีกสองแบบ

แต่ละเกณฑ์วัดดังกล่าวที่มีแผ่นคลุมแบบแนวนอนและเตาปฏิกรณ์แบบรังผึ้ง จะถูกติดตั้งเพื่อเป็นที่สำหรับติดตั้งเกณฑ์วัดอย่างน้อยสามเกณฑ์ในพื้นที่ของระบบที่แยกออกเป็นส่วนๆเพื่อให้แมสควิทไหลลงผ่านตัวควบคุม และเป็นที่ที่สามารถผ่านเกณฑ์วัดแต่ละเกณฑ์แยกกันโดยทางอ้อม และให้สามารถใช้ระบบอย่างต่อเนื่องในอัตราต่ำผ่านเกณฑ์วัดแบบแนวนอนคงเหลือได้ โดยแต่ละเกณฑ์วัดดังกล่าวอย่างน้อยสามตัวนั้นอาจมีแผ่นเซลล์อย่างน้อยสองแผ่น เพื่อให้แมสควิทไหลผ่านไป พื้นผิวด้านในของแผ่นครอบแบบแนวนอนที่ปกป้องเกณฑ์วัดนั้นที่อาจมีลักษณะไม่หนาเกินไป ซึ่งลักษณะของระบบอาจเอื้อให้การไหลของแมสควิทลื่นขึ้นโดยปราศจากจุดขัดขวางหรือวงจรระยะสั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและนวัตกรรมอื่นๆได้ที่

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat