พลังงานชีวภาพ

อุบลไบโอ ดันเทคโนโลยี ‘ZERO WASTE’ ทุ่มพันล้านบำบัดน้ำเสียเป็นศูนย์

กลุ่ม บ.อุบลไบโอฯ ทุ่มกว่า 1,000 ล้าน นำเทคโนโลยี ZERO WASTE บำบัดน้ำเสียครบวงจร เพิ่มมูลค่า“กากมันสำปะหลัง” เป็นปุ๋ยอินทรีย์และผลิตพลังงาน น้ำสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนเสริมเกษตรอินทรีย์ เสริมคุณภาพอาหาร ลดต้นทุน สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทบริหารจัดการของเสียครบวงจร โดยนำของเสียจากกระบวนการผลิตของ 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท อุบล ซันฟลาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง และของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง 99.8% และเกรดอุตสาหกรรมสำหรับทำความสะอาดมือ 70 %

โดยน้ำเสียและกากมันจากโรงงานผลิตแป้งมัน จะถูกลำเลียงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ในถังซีเมนต์แบบไร้อากาศขนาดใหญ่ ส่วนกากมันถูกส่งบ่อหมักแบบ CLBR (Covered Lagoon Bio Reactor) ซึ่งเปิดต่อเนื่องในปี 2553 และ2558 ซึ่งเป็นระบบบ่อหมักกาก จำนวน 3 บ่อ ขนาดบ่อละ 43,000 ลบ.ม. สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 168,000 ลบ.ม./วัน สามารถนำไปเป็นเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 7.5 เมกกะวัตต์ ทดแทนการใช้น้ำมันเตาในการอบแป้งให้แห้ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 514,012 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ลดต้นทุนพลังงานคิดเป็นมูลค่า 81 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ได้ลงทุนเทคโนโลยีเพิ่มเติมระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เรียกว่า “ระบบตะกอนเร่ง” (Activated Sludge) มีการทดสอบระบบแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำหน้าที่บำบัดซ้ำอีกครั้งต่อจาก 2 ระบบข้างต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาการพักน้ำในบ่อพัก (Oxidation Pond) จาก 190 วัน เหลือเพียง 2 วันเท่านั้น ลดการใช้พื้นที่จากเดิม 121 ไร่ เหลือเพียง 2 ไร่ สามารถยกเลิกการใช้บ่อพักน้ำฯได้ 100 %

ปัจจุบันน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ป้อนโครงการปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ และพลังงาน บนที่ดินของบริษัทฯ จำนวน 1,200 ไร่ และก่อสร้างท่อส่งน้ำบำบัดเพื่อการเกษตร มีเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิก โดยผ่านการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว 463 ครัวเรือน 2 อำเภอคือ ได้แก่ อำเภอนาเยีย และสว่างวีระวงศ์ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ รวมมูลค่าโครงการกว่า 500 ล้านบาท

ส่วนน้ำเสียและกากมันฯที่เป็นของเสียจากบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) จะนำเข้าสู่ระบบบำบัด ที่เรียกว่า MUR (Methane Upflow Reactor) เปิดดำเนินการเมื่อปี 2557 สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 98,000 ลบ.ม./วัน นำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 333,056 ตันคาร์บอนได ออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ลดต้นทุนพลังงานโดยสามารถช่วยประหยัดงบประมาณคิดเป็นมูลค่า 130 ล้านบาทต่อปี

กากมันของโรงงานเอทานอล ภายหลังจากการหมักด้วยยีสต์จะเข้าสู่เครื่องแยกกาก (Decanter)

ทางบริษัทฯ ร่วมกับสำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี วิจัยพัฒนากากมันให้เป็นสารบำรุงดิน โดยนำกากมันฯ มาตาก และฉีดพ่นจุลินทรีย์ ช่วยเร่งการย่อยสลาย จนได้เป็นอินทรีย์วัตถุช่วยปรับโครงสร้างดินทรายให้มีความชุ่มชื้น และมีธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ มีเกษตรกรโครงการปลูกมันอินทรีย์ นำไปใช้ในการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ในอนาคตจะพัฒนางานวิจัยไปสู่อาหารสัตว์ ที่มีโปรตีนสูง ที่ตอบโจทย์การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพส่งเสริมอาหารลดต้นทุน สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น

แนวทางจัดการของเสียของกลุ่ม ดำเนินการภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนควบคู่กับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งการเรียนรู้ ผลิตพลังงานสะอาด อาหารสุขภาพของประเทศ

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat