บทความพิเศษผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องเด่น

เริ่มต้นดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อเสถียรภาพที่ยั่งยืนของเครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิต (ESP)

หลายทศวรรษที่ผ่านมา เครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิต หรือ Electrostatic Precipitator (ESP) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเชื่อถือได้มากที่สุดในการควบคุมและลดปริมาณฝุ่นละอองที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่องควันในโรงงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าชีวมวล ฯลฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับความตระหนักถึงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และปฏิบัติตามกฎระเบียบควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศที่เข้มงวดขึ้น โรงงานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงต้องพยายามอย่างมากเพื่อหาแนวทางแก้ไขและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครื่อง ESP ที่เก่าจากการใช้งานมาหลายสิปปีในแต่ละวัน

ทั้งนี้ ปัญหาจากเครื่อง ESP สามารถก่อให้เกิดความกดดันและความวุ่นวายใจอย่างมากต่อบุคลากรในโรงงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ทีมเดินเครื่อง ทีมซ่อมบำรุงและดูแลรักษา ไปจนถึงระดับผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ เมื่อใดที่เครื่อง ESP ประสบปัญหาการทำงานที่ผิดปกติ การหยุดเครื่องโดยฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ ส่งผลให้ต้องหยุดการผลิต และแน่นอนทำให้สูญเสียรายได้ไปด้วย

เครื่อง ESP ต้องการอะไรกันแน่?

เครื่อง ESP เป็นเสมือนเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในกระแสก๊าซไอเสียจากสายการผลิตของโรงงานโดยใช้หลักการของแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต ก่อนที่ก๊าซ (อากาศ) สะอาดจะถูกปล่อยออกจากปล่องควันสู่สภาพแวดล้อม

เพื่อให้ได้ผลการทำงานตามที่กล่าวมาข้างต้น เครื่อง ESP จำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนทั้งทางกลและทางไฟฟ้าอย่างครบถ้วน ชิ้นส่วนทางกลหลักๆ ได้แก่ แผ่นอิเล็กโตรท (Collecting Plate – CP) ลวดอิเล็กโตรท (Discharge Electrode – DE) และระบบค้อนเคาะ ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักๆ ได้แก่ เครื่องจ่ายไฟหรือหม้อแปลง คอนโทรลเลอร์ และระบบการติดตามผลแบบบูรณาการ (Integrated System)

เมื่อเครื่อง ESP ผ่านการทำงานมานานหลายปี ชิ้นส่วนภายในจะเริ่มเก่า สึกกร่อน และเสื่อมสภาพ ทำให้ต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่จำเป็นตามมาเช่น การตรวจสอบสภาพเเละหาสาเหตุ การเปลี่ยนชิ้นส่วน การซ่อมบำรุง การฟื้นฟูสมรรถภาพ การดัดแปลงแก้ไขและยกระดับ และอื่นๆ

จัดการกับปัญหาต่างๆ ของเครื่อง ESP ของคุณอย่างเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ

มีปัจจัยและสาเหตุหลายอย่างที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหากับเครื่อง ESP เมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องทำการตรวจสอบสภาพเเละค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อทำการแก้ไข อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งที่สาเหตุแท้จริงของปัญหาเครื่อง ESP มักจะซับซ้อนมากกว่าที่คิด

ด้วยความที่ไม่รู้และไม่มีประสบการณ์ แม้การเปลี่ยนชิ้นส่วนง่ายๆ ถ้าปฏิบัติผิดก็อาจทำให้ปัญหารุนเรงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อเครื่อง ESP มากขึ้น ส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในจำนวนมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น เพียงเพราะไม่พบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาดังกล่าว

ในครั้งนี้ ไท แอนด์ ชยุน ขอแบ่งปันเรื่องราวสองเรื่องจากลูกค้าที่เรามีโอกาสได้ให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้เชิงลึกและประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับเครื่อง ESP ในหลากหลายประเภท ขนาด และรูปแบบหรือ OEM ลูกค้าทั้งสองรายนี้เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทั้งคู่

โรงแรก: เครื่อง Power Boiler ESP / 9.9 MW / OEM หรือออกแบบโดย ไท แอนด์ ชยุน / สร้างขึ้นในปี 2012

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราให้บริการเกี่ยวกับเครื่อง ESP เป็นจำนวนมากสำหรับโรงงานนี้ เช่น การตรวจสอบสภาพทางกลและไฟฟ้าเเละหาสาเหตุ การเปลี่ยนชิ้นส่วนทางกล และการดัดแปลงแก้ไขคอนโทรลเลอร์ เพื่อรักษาสภาพการทำงานที่มั่นคงของเครื่อง ESP เเละลดปริมาณฝุ่นละอองให้น้อยลง

ยกตัวอย่างการหาสาเหตุของปัญหาเครื่อง ESP โรงงานนี้มีปัญหาเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ซึ่งทำให้เครื่อง ESP เกิดการลัดวงจรและส่งผลให้ควันดำถูกปล่อยออกจากปล่องควันค่อนข้างมาก เราได้รับการติดต่ออย่างเร่งด่วนเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาร้ายแรงนี้ และภายใน 3 วัน หนึ่งในวิศวกรที่มีประสบการณ์มากของเราได้เดินทางไปถึงที่หมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และช่วยโรงงานจัดทำแผนรับมือฉุกเฉินและวิธีป้องกันเพื่อนำไปใช้ต่อไป

โรงที่สอง: เครื่อง Power Boiler ESP / 30.0 MW / OEM จากประเทศอินเดีย / เริ่มเดินเครื่องตั้งแต่กันยายน 2012

หลังติดตั้งเครื่อง ESP ในปี 2012 ทางโรงงานไม่มีการปฏิบัติดูแลเครื่อง ESP เลย เช่น การตรวจสอบสภาพ การซ่อมบำรุง หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน เหตุผลคือทางโรงงานไม่ทราบด้วยซ้ำว่าต้องทำอะไรและอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องถังเก็บฝุ่นที่มักจะเต็มและอุดตัน ซึ่งอาจทำให้เครื่อง ESP ลัดวงจร

บริษัทไท แอนด์ ชยุน เริ่มต้นด้วยการให้บริการตรวจสอบสภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและให้คำแนะนำการแก้ปัญหาที่เหมาะสม หลังจากนั้นได้เริ่มดำเนินโครงการเเบบพร้อมสรรพที่สำคัญ และมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น งานซ่อมประจำปี การซ่อมบำรุงและทำความสะอาดเครื่อง ESP การเปลี่ยนแผ่นและลวดอิเล็กโตรท การติดตั้งคอนโทรลเลอร์ของระบบค้อนเคาะ รวมถึงการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ หลังงานเสร็จทุกโครงการเราได้ส่งรายงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพื่อเป็นการบันทึกและให้โรงงานมีเอกสารอ้างอิงได้ในอนาคต

ยกตัวอย่างการเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่อง ESP โรงงานนี้ประสบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นของเครื่อง ESP แย่ลง ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่องควันมากขึ้น หลังจากการเปลี่ยนแผ่นและลวดอิเล็กโตรท ภายใต้การควบคุมดูแลที่ถูกต้องแล้ว เครื่อง ESP สามารถกลับมาเพิ่มกระแสทุติยภูมิขึ้นถึงจุดสูงสุดได้ หรืออีกความหมายหนึ่งคือสนามไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นของเครื่อง ESP ดีขึ้น

รูปด้านบนคือ V-I curve แสดงกระแสทุติยภูมิ ที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ 600mA ในระหว่างการทดสอบแบบ no-load test

บทสรุป เครื่อง ESP จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไม่เพียง แต่การเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวิธีการติดตั้งที่เหมาะสมและถูกต้อง การตรวจสอบสภาพเเละหาสาเหตุ ซึ่งการปฎิบัติดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญในการคงความเสถียรและมั่นคงในการทำงานของเครื่อง ESP และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและเวลาที่อาจสูญเสียไปโดยไม่จำเป็น

เราเข้าใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ไท แอนด์ ชยุน เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเครื่อง Electrostatic Precipitator (ESP) ทั่วทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง และรักษาเสถียรภาพการผลิตที่มีประสิทธิภาพของโรงงานต่อไป

ตาราง 1. ค่า V-I curve ระหว่างการทดสอบแบบ no-load test