ABB เตรียมติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานไบโอพลาสติก ขานรับความต้องการวัสดุยั่งยืนทั่วโลก

NatureWorks บริษัทผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพ (Polylactic acid-PLA) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีสารคาร์บอนต่ำด้วยส่วนผสมของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเตรียมนำระบบเครื่องจักรอัตโนมัติมาติดตั้งในโรงงานที่สร้างขึ้นใหม่ที่ประเทศไทย โดยจะเป็นโรงงานแปรรูปอ้อยเพื่อผลิตสารพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับพลาสติก PLA ภายใต้ตราสินค้า Ingeo และได้บริษัทผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง ABB มาเป็นผู้วางระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

โรงงานแปรรูปที่สร้างขึ้นใหม่ในประเทศไทยแห่งนี้จะเป็นโรงหมักและกลั่นน้ำตาลจากพืช ซึ่งเป็นกระบวนการที่คล้ายกับการผลิตเบียร์หรือไวน์ ด้วยการแปรรูปน้ำตาลให้เป็นกรดแลคติก ผ่านกระบวนการไปเป็นแลคไทด์ และหลังจากนั้นก็นำไปผ่านปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันเพื่อผลิตเป็น Ingeo โดยในโรงงานใหม่แห่งนี้จะมีการนำกระบวนการผลิตทั้งสามขั้นตอนข้างต้นมาบูรณาการร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้การใช้พลังานและกำลังการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล การหมักน้ำตาลในโรงงานเดียวกันยังทำให้บริษัทฯมีปริมาณกรดแลคติกเพียงพอต่อการผลิต โรงงานในประเทศไทยแห่งนี้จะใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลัก และตั้งเป้าผลิตพลาสติกรักษ์โลกในปริมาณ 75,000 ตันต่อปีเมื่อสามารถเดินสายเต็มกำลังการผลิต คาดว่าโรงงานแห่งใหม่นี้จะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2024

ABB จะรับผิดชอบงานในสองระยะ โดยระยะแรกคือการศึกษาเพื่อออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น ตามมาด้วยงานในระยะที่สองคือกระบวนการติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่ง ABB จะรับหน้าที่เป็นผู้ให้บริการหลักด้านเครื่องจักรอัตโนมัติ ABB จะดำเนินการจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบการออกแบบห้องควบคุม กระบวนการทางวิศวกรรม และช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบในโรงงานแห่งใหม่ของ NatureWorks ให้สมบูรณ์ การนำระบบควบคุมแบบกระจายศูนย์ของ ABB ที่เรียกว่า Ability System 800xA มาใช้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพในระดับสูงสุดให้กับโรงงานด้วยการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีนี้จะทำให้ ABB สามารถดึงข้อมูลทั้งหมดจากระบบสำคัญในโรงงานเข้ามาไว้ในโปรแกรมเดียวที่ใช้งานง่ายและสะดวก ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถติดตามข้อมูลเชิงลึกจากทุกระบบของโรงงานได้ในทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงและบริหารกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ระบบของโรงงานแห่งนี้จะเป็นกระบวนการควบคุมแบบอิงสภาวะ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเดินเครื่องจักรการผลิตได้สะดวกและง่ายดายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงด้วยการเข้าถึงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ในโรงงานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และโรงงานไบโอพลาสติกแห่งนี้ก็จะนำชุดซอฟต์แวร์ประยุกต์ระบบวิศวกรรมอัตโนมัติของ ABB มาใช้งานด้วย

การตั้งโรงงานใหม่แห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขยายฐานการผลิตของ NatureWorks ไปทั่วโลกเพื่อรองรับกระแสความต้องการใช้วัสดุยั่งยืนของนานาประเทศ แม้ว่าในปัจจุบันปริมาณการผลิตพลาสติกชีวภาพจะคิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่า 1% เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตพลาสติกทั้งหมดในโลก แต่คาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นถึง 260% ในระหว่างปี 2020 ถึง 2026

Ingeo เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วยลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ที่ผ่านมามีการนำ Ingeo มาใช้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกและไฟเบอร์หลากหลายชนิด เช่นบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถย่อยสลายได้ แคปซูลบรรจุกาแฟ ถุงบรรจุใบชา ภาชนะอาหาร รวมถึงเส้นใยที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ  ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และผ้าใบปูรองในตู้เย็น ข้อมูลจาก ABB ระบุว่ากระบวนการผลิต Ingeo จะปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ลดลงราว 80% เมื่อเทียบกับการผลิตพอลิเมอร์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิม รวมถึงยังลดการใช้พลังงานที่หมุนเวียนไม่ได้ลงถึง 52%