Brix ความแม่นยำของระบบวัดค่าในเครื่องตกผลึกน้ำตาล

ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการต่างๆ ของการผลิตน้ำตาลคือหัวใจสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวนี้ จะมีกระบวนการที่สำคัญหลายจุดที่จำเป็นจะต้องมีการวัดที่แม่นยำและตรวจวัดซ้ำได้ ตัวอย่างของกระบวนการจำพวกนี้ จะได้แก่ การเคี่ยว (Crystallization) ด้วยหม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศ (Vacuum Pan), หม้อต้มระเหย (evaporation pans) และกระบวนการ Milk of lime เป็นต้น ระบบการวัด MicroPolar Brix ของ Berthold สามารถทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบเรียลไทม์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการวัดค่าด้วยสัญญาณไมโครเวฟล้ำสมัย (fourth generation state-of-the-art microwave) ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถรับรู้แนวโน้มและดำเนินงานตามกระบวนการเพื่อรับประกันคุณภาพและการผลิตที่คุ้มค่าได้

ระบบการตรวจวัดที่มีความเข้มข้น และแม่นยำสูง ของ Brix

น้ำอ้อยเข้มข้นจะถูกทำให้ร้อนในกระบวนการเคี่ยวภายในหม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศ เมื่อถึงระดับความเข้มข้นที่กำหนดแล้ว น้ำอ้อยจะจับตัวเป็นผลึกน้ำตาล และเพื่อทำให้เกิดสีของเม็ดน้ำตาลที่สม่ำเสมอ ด้วยระบบการวัดค่าไมโครเวฟที่สร้างโดย Berthold ความเข้มข้นของน้ำอ้อย (°Brix) จะได้รับการตรวจวัดตลอดกระบวนการเคี่ยว และสามารถกำหนดจุดเพาะได้อย่างแม่นยำ การควบคุมกระบวนการเดือดในหม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศได้ เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญและถือได้ว่าสำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตน้ำตาล เนื่องจากต้องใช้ความแม่นยำสูงในการกำหนดจุดเพาะเพื่อให้เกิดโครงสร้างและขนาดของค่าสีน้ำตาลที่เหมาะสม

Berthold LB 565 MicroPolar Brix เป็นโซลูชั่นที่จะมอบการวัดที่แม่นยำและความสามารถการวัดซ้ำได้สูง ระบบการวัดค่าของระบบนี้จะนำไปใช้ในขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาลทั้งหมด เนื่องจากมีความทนทานและหัวเซนเซอร์ที่ล้ำสมัย อีกทั้งในระบบนี้ มีการวัดพิสูจน์ความสามารถการวัดซ้ำมาแล้วหลายครั้ง ทำให้เกิดทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและปราศจากปัญหาแม้ในการทำงานที่ต่อเนื่อง แม้หลังจากขั้นตอนการเคี่ยวขั้นสุดท้าย จากที่ตัวผลึกน้ำตาลผ่านปั๊มมาแล้วนั่น ความเข้มข้นของ °Brix ที่วัดได้จากบริเวณปลายท่อก็ยังคงมีความแม่นยำ 

หลักการวัดและฟังก์ชันการทำงาน

ไมโครเวฟจะทะลุผ่านวัสดุที่จะวัด จะทำให้เกิดค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (Dielectric Constant) ของวัสดุซึ่งบ่งบอกถึงพลังงานที่มีต่อสัญญาณไมโครเวฟ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของน้ำจะมีปริมาณมากกว่าวัสดุอื่นๆ ถึง 20 เท่า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่รุนแรงของสัญญาณไมโครเวฟกับน้ำ จากนั้นเราจะทำการวัดแบบลดทอนและเลื่อนเฟส

ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถกำหนดปริมาณน้ำได้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีหลายความถี่ที่ Berthold ใช้นั้น จะรับประกันการวัดที่เสถียรและเชื่อถือได้มาก แม้แต่การสะท้อนหรือการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรในระดับสูงก็จะไม่มีผลกระทบใดๆ นอกจากนั้น แบบของ Integrated reference line ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการชดเชยพลังงานโดยรอบที่น่าเชื่อถือได้ อีกทั้งระบบ MicroPolar ซึ่งทำงานโดยใช้พลังงานคลื่นไมโครเวฟต่ำมาก (ประมาณ 0.1 มิลลิวัตต์) นั่นหมายความว่าวัสดุที่ทำการวัดจะไม่ได้รับความร้อนหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ข้อดีของการวัดค่าและความเข้มข้น °Brix ของ Berthold

  • กำหนดจุดเพาะที่แม่นยำมาก
  • ได้ความสม่ำเสมอของสีน้ำตาลและคุณภาพที่เพิ่มขึ้น
  • ได้การควบคุมที่แม่นยำระหว่างกระบวนการตกผลึกทั้งหมด

มีการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดกระบวนการทำงาน

  • ได้ระดับ Pt100 สำหรับการชดเชยอุณหภูมิเพื่อการวัดที่แม่นยำ
  • มี Integrated reference line สำหรับการวัดค่าระดับโดยปราศจากสิ่งรบกวน
  • มีการระบายจากหัวจ่ายที่ใช้ปริมาณน้ำน้อยลง


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ www.berthold.com