โรคอ้อย

งานวิจัย

นักวิจัยบราซิลพบสาเหตุหลักของโรคเหี่ยวเน่าแดงในต้นอ้อย

เชื้อรา Fusarium verticillioides ที่ถูกค้นพบโดย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซา เปาโล ระบุว่าเชื้อราดังกล่าวสามารถระเหยติดไปพร้อมกับแมลงและพืชชนิดอื่น ทำให้เชื้อรานี้แพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเชื้อราชนิดดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักของโรคเหี่ยวเน่าแดง ที่เป็นปัญหาสำคัญอันดับหนึ่งของต้นอ้อยในประเทศบราซิล โดยโรคนี้ทำให้พืชผลเสียหายที่มีมูลค่าถึงประมาณหนึ่งพันล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักๆ ที่เชื่อกันมาแต่ดั้งเดิมของโรคนี้คือ เชื้อราดังกล่าวจะถูกกระตุ้นโดยผีเสื้อกลางคืนที่มักรู้จักกันในชื่อของหนอนเจาะอ้อย ในช่วงที่ผีเสื้อนี้เป็นดักแด้นั้น มันจะเจาะเข้าไปในลำต้นของพืช และต่อมาจะทำให้พืชมีโอกาสติดเชื้อราได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี ได้มีการศึกษาจากคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเซา เปาโล

Read More
งานวิจัย

นักวิจัยบราซิลพบสาเหตุหลักของโรคเหี่ยวเน่าแดงในต้นอ้อย

เชื้อรา Fusarium verticillioides ที่ถูกค้นพบโดย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซา เปาโล ระบุว่าเชื้อราดังกล่าวสามารถระเหยติดไปพร้อมกับแมลงและพืชชนิดอื่น ทำให้เชื้อรานี้แพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเชื้อราชนิดดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักของโรคเหี่ยวเน่าแดง ที่เป็นปัญหาสำคัญอันดับหนึ่งของต้นอ้อยในประเทศบราซิล โดยโรคนี้ทำให้พืชผลเสียหายที่มีมูลค่าถึงประมาณหนึ่งพันล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักๆ ที่เชื่อกันมาแต่ดั้งเดิมของโรคนี้คือ เชื้อราดังกล่าวจะถูกกระตุ้นโดยผีเสื้อกลางคืนที่มักรู้จักกันในชื่อของหนอนเจาะอ้อย ในช่วงที่ผีเสื้อนี้เป็นดักแด้นั้น มันจะเจาะเข้าไปในลำต้นของพืช และต่อมาจะทำให้พืชมีโอกาสติดเชื้อราได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี ได้มีการศึกษาจากคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเซา เปาโล

Read More