International

บราซิลสนับสนุนอินเดีย สร้างสมดุลตลาดน้ำตาลโลกโดยการเพิ่มผลผลิตเอทานอล

Eduardo Leão de Sousa ผู้อำนวยการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมอ้อยแห่งบราซิลหรือ UNICA เปิดเผยว่า อินเดียควรดำเนินโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ “ให้มีความมุ่งมั่นมากขึ้น” เพื่อให้โรงงานน้ำตาลเพิ่มผลผลิตเอทานอล ซึ่งจะเป็นการช่วย “สร้างสมดุลของน้ำตาลตลาดโลก” เขากล่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อหนังสือพิมพ์ชั้นนำ The Indian Express

ปัจจุบันอัตราส่วนเฉลี่ยของเอทานอลในน้ำมันเบนซินมีอัตราร้อยละ6โดยประมาณตามที่ขายในอินเดีย และคาดว่าจะถึงร้อยละ 10 ภายในปี 2565 “สิ่งนี้จะทำให้การผลิตน้ำตาลลดลง 4ล้านตัน ซึ่งเป็นส่วนเกินในตลาดโลกปัจจุบัน ซึ่งปีที่แล้ว เรามีการผลิตเอทานอลมากขึ้น ทำให้สามารถเอาปริมานน้ำตาลออกไปได้ถึง 10 ตันในตลาดโลกแต่ด้วยจุดประสงค์นี้ก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เช่นกัน Sousa ให้สัมภาษณ์กับสื่อ The Indian Express

โรงงานน้ำตาลของบราซิลฤดูกาลปี 2562/2563 ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน มีการหีบอ้อยประมาน 642.7 ตัน เมื่อเทียบกับกลางเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมในฤดูกาลของอินเดีย มีเพียง 35% ของน้ำอ้อยจากการหีบเท่านั้นที่เข้าสู่การต้มและตกผลึกเพื่อการผลิตน้ำตาล 29.6 เมตริกตัน ส่วนที่เหลือ 65 เปอร์เซ็นต์จะถูกหมักและกลั่นเป็นเอทานอลได้ถึง 35.6 พันล้านลิตร

ในทางตรงกันข้าม โรงงานของอินเดียจะมีการหีบอ้อย 301.18 เมตรตริกตัน เพื่อผลิตเป็นน้ำตาลทราย 33.16 เมตริกตันและเอทานอลเพียง 1.886 พันล้านลิตรในปี 2561-2562 โดยฤดูกาลปัจจุบันปี 2562-2563 มีปริมาณน้ำตาลและเอทานอลอยู่ที่ประมาณเกือบ 27 เมตรตริกตันและ 1.9 พันล้านลิตรตามลำดับ

ซึ่งบราซิลก็ใช้เอทานอลผสมน้ำมันเบนซิน ในอัตราส่วนร้อยละประมาณ 48% เป็นผลสำเร็จด้วยนโยบายที่กำหนดในข้อบังคับการผสม ที่ไม่อนุญาตให้ขายน้ำมันเบนซินที่มีปริมาณเอทานอลน้อยกว่า 27% โดยเฉพาะภาษีก๊าซคาร์บอนจากน้ำมันเบนซิน ทำให้ดึงดูดการใช้เอทานอลผสมที่ปลอดจากการเก็บภาษี “สถานีน้ำมัน 40,000 แห่งในบราซิล ได้จำหน่ายทั้งน้ำมันเบนซินในอัตรา 27% ผสมเอทานอล (E27) หรือเอทานอลบริสุทธิ์ (E100) เพราะรถยนต์ส่วนใหญ่ เป็นรถยนต์ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้เชื้อเพลิงได้ด้วยกันทั้ง E27 และ E100 (ภาษีน้ำมันเบนซินทำให้ E100 ราคาถูกกว่าในบางครั้ง) แม้แต่ในน้ำมันดีเซล เรามีการผสมเอทานอล 12% เข้าไปด้วย” Sousa อธิบาย

ด้วยแผนงานที่มีความมุ่งมั่นในการใช้เอทานอล ทำให้อินเดียสามารถได้รับประโยชน์ 4 ประการ ประการแรกคือ อินเดียสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันของประเทศ “ปัจจุบันอินเดียกำลังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอยู่ที่ 80% ซึ่งเราก็เคยพึ่งพาการนำเข้าถึงเจ็ดสิบปีแล้วเช่นกัน แต่ปีที่แล้ว 48% ของน้ำมันเบนซินของเราถูกทดแทนด้วยเอทานอล การใช้ E27 และ E100 ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันเบนซินเพิ่มได้เกือบ 310 พันล้านลิตรในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา หากปริมาณนั้นถูกนำเข้ามา จะมีมูลค่าถึง 168 พันล้านเหรียญสหรัฐแน่นอน” Sousa กล่าว

ประการที่สอง อินเดียเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกรองจากจีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซิน เพราะเอทานอลสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ประการที่สาม การใช้เอทานอลสามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมือง มลพิษทางอากาศของเซาเปาโลได้ลดลงครึ่งหนึ่งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แม้ว่ามีจำนวนรถเพิ่มขึ้นมากกว่า 80% “อนุภาคมลสารในเมืองโดยเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งในสิบของนิวเดลีทุกๆ 30ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เหตุผลหลักของมันคือการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ” Sousa กล่าว

ประโยชน์ที่สี่ จากการที่โรงงานของอินเดียเปลี่ยนมานำน้ำอ้อย เพื่อไปผลิตเอทานอลมากขึ้นจะช่วยลดการผลิตน้ำตาลทำให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นได้ “เอทานอลช่วยลดความเสี่ยงให้กับชาวไร่อ้อยกว่า 50 ล้านคน เราต้องการให้อินเดียมีข้อบังคับใช้การผสมซึ่งจะทำให้โรงงานมีความยืดหยุ่นในการผลิตเอทานอลได้มากขึ้น เหมือนกับภาคอุตสาหกรรมของเรา และช่วยสร้างความสมดุลให้กับตลาดน้ำตาลโลก ผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่อย่างอินเดีย จะช่วยสร้างตลาดโลกในการผลิตเอทานอล และทำให้เป็นสินค้าที่ซื้อขายในระดับสากลเหมือนกับน้ำมัน ถั่วเหลืองหรือน้ำตาล” Sousa กล่าว

อย่างไรก็ตาม การลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก นั่นคือน้ำมันดิบเบรนท์ได้ลดลงจาก 66 เป็น 36 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปีนี้ ในขณะที่การประกอบการค้าต่ำกว่า 20 ดอลล่าร์สหรัฐเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมา หมายความว่าแม้โรงงานของบราซิลเบี่ยงเบนเพียง 55% จากอ้อย 650 เมตรตริกตัน ที่มีแนวโน้มหีบอ้อยในปี 2563-64 สำหรับผลิตเอทานอล ผลที่ได้รับคือ การผลิตน้ำตาลของบราซิลได้ลดลงจาก 38.6 เมตรตริกตัน ในปี 2017-18 เป็น 29 เมตรตริกตัน และ 29.6 เมตรตริกตันในสองฤดูกาลถัดไป คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 37.5-38.5 เมตรตริกตัน เอทานอลที่ผลิตได้จากอ้อยนั้นมีอยู่ประมาณ 30 พันล้านลิตรในปี 2563-64 เมื่อเทียบกับ 35.6 พันล้าน 33.1 พันล้าน และ 27.9 พันล้านลิตรเมื่อสามฤดูกาลก่อน

Sousa ยอมรับว่า “เรามีความสะดวกในการผลิตเอทานอลได้มากขึ้นเมื่อราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 60 แลกเปลี่ยนต่อบาร์เรล ในปีนี้เราอาจผสมน้ำตาลเพิ่มขึ้นจาก 35% เป็น 45%” แต่ในทางกลับกันผลผลิตจากบราซิลที่สูงขึ้นได้ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายดิบในนิวยอร์กร่วงตกลงที่ระดับต่ำในรอบ 12 ปี 6 เดือนที่ราคา 9.34 เซนต์ต่อปอนด์ในเดือนเมษายน ก่อนที่จะฟื้นตัวเพียงไม่กี่เซนต์ในขณะนี้ และได้ส่งผลถึงโอกาสการส่งออกของอินเดียเช่นกัน

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat