ไฮไลท์งาน Exhibition

เวทีงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติ AGRICONNECT 2023 เลือกกรุงเทพฯ เป็นสถานที่การจัดประชุมการเกษตรยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร – งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเกษตรเยอรมัน (ดีแอลจี) และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายที่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญอยู่ จากการคาดการณ์ความต้องการในอาหารที่จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 40% เนื่องจากคาดว่าประชากรโลกจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 9 พันล้านคนภายในปีพ.ศ. 2593 ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการจัดหาจัดการ อาทิ การขาดแคลนด้านแรงงาน, การแข่งขันที่เข้มข้นด้านทรัพยากร และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม โดยการประชุมและการจัดนิทรรศการนี้จะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ. ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานครั้งนี้จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน จากหลากหลายสาขาในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนานาประเทศ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเข้าเยี่ยมชมตัวอย่างการบริหารจัดการฟาร์มแบบยั่งยืนได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการลงทะเบียนและชำระค่าบัตรผ่านเข้างานได้ที่นี่ www.agritechnica-asia.com/agriconnect/

สำหรับธีมการจัดงานในครั้งนี้  “Eco-efficiency: Solutions for Environmental Farming Business.” หรือ “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ทางออกสำหรับธุรกิจการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม” เป็นการผสมผสานหัวข้อต่างๆ เพื่อบูรณาการแนวทางการทำการเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ กอปรกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มี และการยอมรับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังสามารถเพิ่มพูนผลกำไรสูงสุด กลยุทธ์สำคัญที่ว่านี้ รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน การจัดการสารอาหารและศัตรูพืชแบบผสมผสาน การเกษตรแบบแม่นยำ พลังงานหมุนเวียน และการจัดการสิ่งตกค้างจากพืชผล  โดยภาพรวมทั้งหมด การเกษตรแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุผลกำไรและธุรกิจการเกษตรที่ยั่งยืน

งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 เป็นงานการประชุมและนิทรรศการที่ขับเคลื่อนและต่อยอดจากงานนิทรรศการ AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA ซึ่งถือเป็นงานนิทรรศการชั้นนำด้านการเกษตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนี้จะมีวิทยากรมากกว่า 30 คนจาก 9 ประเทศ และผู้สนับสนุนด้านนวัตกรรมการเกษตร รวมไปถึงวิทยากรหลักและตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN-FAO) และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) โดยวิทยากรทั้งหมดจะมาเสวนาแบ่งปันแนวทางปฏิบัติและวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในกว่า 15 หัวข้อ

ซึ่งผู้จัดงานเล็งเห็นว่า การกล่าวถึงเรื่องความท้าทายด้านสภาพอากาศโลก หรือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดแคลนการจัดหาอาหารเป็นสิ่งสำคัญ โดยวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อการทำความเข้าใจถึงการเพิ่มพูนผลผลิตพืชผลด้วยทัศนคติที่ก้าวไกลในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในไทย และต่างประเทศจะร่วมกันนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการเกษตรล่าสุดภายในงาน นอกจากนี้ งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 ยังมีการรวมตัวของเหล่าวิทยากรจากหลากหลายสาขาในอุตสาหกรรมการเกษตร โดยจะมาเสวนาแลกเปลี่ยนซึ่งองค์ความรู้ที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อันเกี่ยวข้องสอดคล้องกับการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งไฮไลท์บางส่วนของการเสวนา ประกอบด้วย:

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม: โดยการเสวนาในช่วงนี้ ทางงานได้รับเกียรติจาก นายนรภัทร แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะพูดถึงภาพรวมเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของกระทรวงในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และนายทาคายูกิ ฮากิวาระ หัวหน้าโครงการระดับภูมิภาคขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN-FAO) จะกล่าวถึงขั้นตอนความสำเร็จจากเกษตรกรสู่ผู้บริหารธุรกิจ

นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มอัจฉริยะ: สำหรับการเสวนาในช่วงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีของเทคโนโลยีว่าสามารถมีบทบาทสำคัญในการรักษาอนาคตที่รุ่งเรืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร ซึ่งในหัวข้อนี้ นายแมทธิว แมคโดนัล ผู้จัดการความแม่นยำด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล จำกัด จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อนี้ นอกจากนี้ นายสจ๊วต แอนดรูว์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอไซ (ประเทศไทย) จำกัด จะมาบรรยายประสบการณ์ในการนำฐานข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง และการทำฟาร์มอัจฉริยะ อีกทั้ง นายโทเบียส เฟาส์ช หัวหน้าเจ้าหน้าที่นวัตกรรม ของ บริษัท เบวา (เยอรมัน) จำกัด จะมาพูดถึงความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนและแบบจำลองเสมือนของวัตถุทางกายภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากการบูรณาการเทคโนโลยี ตามด้วยการเสวนาที่จัดโดยโครงการความร่วมมือเยอรมัน-ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มแบบคลัสเตอร์(แปลงใหญ่) อย่างยั่งยืนในประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรและสมาคมวิศวกรรมเกษตรไทย โดยจะเสวนาเกี่ยวกับมุมมองของความสำเร็จ ความท้าทาย และโอกาสของการปรับตัวสู่การทำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีในประเทศไทย

ทั้งนี้ ดร.บียอร์น โอเล แซนเดอร์ ผู้แทนของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ประจำประเทศเวียดนาม จะพูดถึงการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของตลาดคาร์บอนสำหรับภาคเกษตร โดยจะมีการนำเสนอกรณีตัวอย่างของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาของคณะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตรแนวตั้ง โดยมี นางคริสทีน ซิมเมอร์มานน์-โลสเซิล ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเพื่อการเกษตรแนวตั้ง (เยอรมัน) และนายราล์ฟ เบกเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท เออร์เบิน กรีนส์ ไฮโดรโปนิกส์ ซิสเต็มส์ และนายสานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด ทั้งสามจะเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการร์เกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการทำฟาร์มเกษตรแนวตั้ง

ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสเข้าร่วมประชุมในเชิงปฎิบัติ ซึ่งเปิดให้มีการมีส่วนร่วม  โดยกระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (BMEL) จะพูดถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ยั่งยืนในภาคการเกษตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับโอกาสสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจการเกษตรของเยอรมัน ในทำนองเดียวกัน การประชุมแลกเปลี่ยนเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านการเกษตรจีน-ไทยจะจัดการประชุมเชิงปฏิสัมพันธ์ เรื่อง “เกษตรกรในอนาคต: กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในการเกษตรที่ยั่งยืนและการเป็นผู้ประกอบการการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ของจีนและไทย” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองของเกษตรกรรุ่นใหม่จากจีนและไทย

สำหรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสเลือกเยี่ยมชมฟาร์ม ระหว่าง ชนม์เจริญฟาร์ม ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งดำเนินการโดย เจียไต๋ x ทรู ดิจิตอล โซลูชั่น โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีการใช้ในการบริหารจัดการ ชนม์เจริญฟาร์ม เช่น ระบบให้น้ำพืช สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ โดรน และหุ่นยนต์เพื่อการเกษตร ว่าผสานรวมเข้ากับแนวทางการทำฟาร์มแบบยั่งยืนได้อย่างไร หรือผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเยี่ยมชม ไดสตาร์ เฟรช ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรแนวตั้งในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมงานสามารถเห็นถึงการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน และการใช้หินภูเขาไฟและแร่เวอร์มิคูไลท์นั้นช่วยป้องกันศัตรูพืชและเชื้อโรคได้อย่างไร ในขณะที่ยังคงรักษาการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและสภาพแวดล้อมที่พอดีสำหรับพืชผล ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในขณะที่ควบคุมความสมดุลของแสง อุณภูมิ สิ่งแวดล้อม และสารอาหารที่เหมาะสม

หากกล่าวโดยรวมแล้ว งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 เป็นงานสำคัญที่รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้นำอุตสาหกรรมในภาคการเกษตรเพื่อหารือและแสดงแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรแบบยั่งยืน เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม งานนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า โอกาสในการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ สำหรับผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรกรรม

งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 นี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้นำมืออาชีพ พันธมิตร และผู้สนับสนุน ซึ่งรวมไปถึง บริษัท เบวา (เยอรมัน) จำกัด, บริษัท ไบโอไซ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด คณะผู้จัดงานอยากเชิญชวนทุกท่านที่สนใจถึงอนาคตของเกษตรกรรมยั่งยืน เข้าร่วมงานเพื่อร่วมการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 ณ. ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร อย่าพลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอนาคตของเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ภายในงานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023

หากต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตรวจดูราคาบัตรเข้างาน หรือรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.agritechnica-asia.com/agriconnect/

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat